Hara massage

Ivm drukte heb ik alleen de tantra massages beschikbaar. Dit is een ontspanningsmassage zonder hoogtepunt.

De oorsprong van hara massage ligt in Japan. ‘Hara’ betekent ‘buik’. Deze massage vindt dus plaats op de buik, daar waar alle energiestromingen samenkomen. Door de haramassage wordt negatieve energie afgevoerd en positieve energie binnengebracht. Hierdoor gaat jouw energie weer beter stromen.

Voordelen van de hara massage zijn:
Betere energiestroom – het geeft ontspanning aan alle organen in de buik – het geeft een algemene diepe ontspanning – tijdens het mediteren kom je dieper in de meditatie en het ruimt blokkades op.

Wist je dat het regelmatig uitvoeren van een meditatie de cortisol spiegel kan verlagen? Een meditatie is dus gunstig om stress te elimineren. 

ENGLISH


The origin of hara massage is in Japan.
“Hara” means “belly”. This massage therefore takes place on the abdomen, where all energy flows come together. The hara massage removes negative energy and brings in positive energy. This will make your energy flow better again.

Benefits of the hara massage:
Better energy flow – it gives relaxation to all organs in the abdomen – it gives a general deep relaxation – during meditation you’ll get deeper into the meditation – clears blockages.

Did you know that regular meditation practice can lower cortisol levels? A meditation is therefore beneficial to eliminate stress.