klankschalen massage

Ivm drukte heb ik alleen de tantra massages beschikbaar. Dit is een ontspanningsmassage zonder hoogtepunt.

Tijdens de klankschalen massage ervaar je hoe dit instrument zijn twee werkingen op het lichaam uitoefent. De trillingen, die diep door het lichaam heen voeren en de prachtige klanken die vrij komen.

Tijdens deze massage wordt het lichaam innerlijk gemasseerd door de trilling van de klankschalen die op en rond jouw lichaam geplaatst worden.

Ons lichaam bestaat voor 80% uit water en geleid zo de trillingen prachtig door heel het lichaam heen. Ook de klank heeft een werking op ons lichaam, het maakt vaak emoties los of roept herinneringen op. Een massage met klankschalen heft innerlijke blokkades op en werkt diep door op het fysieke, emotioneel-psychisch en spirituele niveau.

Een klankschalen massage is een fijne manier om eens lekker te ontspannen!

ENGLISH

During the singing bowl massage you will experience how this instrument exerts its two effects on the body. The vibrations that carry deep through the body and the beautiful sounds that are released.

During this massage, the body is internally massaged by the vibration of the singing bowls that are placed on and around your body.

Our body consists of 80% water and this conducts the vibrations beautifully throughout the body. The sound also has an effect on our body. It often releases emotions or evokes memories. A massage with singing bowls removes inner blockages and has a deep effect on the physical, emotional, psychological and spiritual level.

A singing bowl massage is a great way to relax!