Hara massage

De oorsprong van hara massage ligt in Japan. ‘Hara’ betekent ‘buik’. Deze massage vindt dus plaats op de buik, daar waar alle energiestromingen samenkomen. Door de haramassage wordt negatieve energie afgevoerd en positieve energie binnengebracht. Hierdoor gaat jouw energie weer beter stromen.

Voordelen van de hara massage zijn:
Betere energiestroom – het geeft ontspanning aan alle organen in de buik – het geeft een algemene diepe ontspanning – tijdens het mediteren kom je dieper in de meditatie en het ruimt blokkades op.

 

ENGLISH


The origin of hara massage is in Japan.
“Hara” means “belly”. This massage therefore takes place on the abdomen, where all energy flows come together. The hara massage removes negative energy and brings in positive energy. This will make your energy flow better again.

Benefits of the hara massage:
Better energy flow – it gives relaxation to all organs in the abdomen – it gives a general deep relaxation – during meditation you’ll get deeper into the meditation – clears blockages.